De Aruba Fair Trade Authority (AFTA) zoekt nieuwe collega

De AFTA is de onafhankelijke mededingingsautoriteit van Aruba. Als zelfstandig bestuursorgaan met rechtspersoonlijkheid bevorderen en bewaken we eerlijke en effectieve concurrentie op Aruba. Dit betekent dat wij ervoor zorgen dat de concurrentie tussen bedrijven niet wordt belemmerd, beperkt of vervalst en dat bedrijven geen misbruik maken van hun machtspositie. Onze kerntaak is toezien op en handhaven van de naleving van de Mededingingsverordening. Hiervoor beschikken we over effectieve onderzoeks- en handhavingsinstrumenten. De AFTA kan bijvoorbeeld schriftelijke en mondelinge informatie opvragen en aangekondigde en onaangekondigde bedrijfsbezoeken afleggen. Bedrijven zijn verplicht medewerking te verlenen aan een onderzoek van de AFTA op straffe van een boete. Daarnaast adviseren wij de overheid, zowel gevraagd als ongevraagd, over de gevolgen voor de concurrentie van bestaande en voorgenomen regelgeving en over de werking van markten op Aruba. Het is de bedoeling dat de AFTA op termijn uitgroeit tot een geïntegreerde markttoezichthouder die ook als marktregulator optreedt en consumenten beschermt tegen oneerlijke handelspraktijken. Wij zijn op zoek naar kandidaten voor de functie (senior) onderzoeker.

De functie:

 • Verricht complexe onderzoeks- en/of toezichtsactiviteiten op naleving van wet- en regelgeving;
 • Inventariseert, analyseert en evalueert relevante ontwikkelingen, analyseert het belang ervan voor het werkterrein van de mededingingsautoriteit en het strategisch onderzoeksbeleid;
 • Draagt zorg voor het opstellen van beschikkingen, schriftelijke verslagen en/of andere onderzoeksdocumenten;
 • Het opbouwen en bijhouden van zaakdossiers;
 • Concipieert en/of toetst documenten ten behoeve van diverse beroeps- en bezwaarprocedures c.q. rechtsgedingen en voert als gemachtigde rechtsgedingen;
 • Stelt rapportages op waarin overtredingen worden vastgesteld en levert een bijdrage aan het opstellen van management rapportages;
 • Ontwerpt strategische mededingingstechnische standpunten, adviezen en notities.

Functievereisten en competenties:

 • HBO/WO opleiding in economische richting;
 • 2 jaar relevante werkervaring;
 • Inzicht in financieel-economische technische samenhangen in brede context
 • Multidisciplinaire oriëntatie en analytische vaardigheden
 • Integer, transparant, verantwoordelijk en nauwkeurig in je optreden als toezichthouder
 • Uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden
 • Levert een bijdrage aan een positieve werksfeer en ‘teamspirit’

Wilt je als (senior) onderzoeker bij de AFTA aan de slag en voldoe je aan de gestelde eisen? Stuur dan uiterlijk 1 augustus 2024 je motivatiebrief en bijbehorende curriculum vitae gericht aan dhr. E. Kross MSc., info@afta.aw. Voor meer informatie over de AFTA kan je onze website bezoeken: www.afta.aw

error: Content is protected !!