AFTA nodigt SETAR uit voor gesprek

AFTA heeft kennisgenomen van signalen in de media over gedragingen van, onder andere, SETAR die in strijd zouden zijn met de op 1 januari juli. in werking getreden Mededingingsverordening. AFTA heeft SETAR uitgenodigd voor een gesprek.

AFTA is een onafhankelijk bestuursorgaan dat toezicht houdt op de naleving van de Mededingingsverordening. De Mededingingsverordening verbiedt onder andere misbruik door ondernemingen met een economische machtspositie. Ondernemingen met een machtspositie kunnen ook overheidsbedrijven zijn.

Bij het maken van keuzes over het instellen van een onderzoek, moet AFTA rekening houden met haar beperkte capaciteit, en met de impact van mogelijke overtredingen op de inwoners van Aruba. Omdat de Mededingingsverordening een nieuwe wet is, zal AFTA de komende tijd aandacht besteden aan voorlichting aan bedrijven, onder ander via bedrijfsverenigingen.

Hoe kunnen
wij je helpen?

error: Content is protected !!