Contact

Contactformulier
Tussen 0-1000 tekens

Hoe kunnen
wij je helpen?

Hoe kunnen
wij je helpen?

Tip de AFTA

Denkt u dat een onderneming zich niet aan de regels houdt? En gaat het om regels waarop de AFTA toezicht houdt? Vermoedt u dat uw concurrenten afspraken maken over prijzen? Of maakt een bedrijf misbruik van zijn economische machtspositie? Alle informatie kan ons helpen overtredingen vast te stellen en te stoppen. Neem dus vooral contact met ons op via onderstaand formulier. Via dit formulier kunt u een tip of melding over een mogelijke overtreding aan ons doorgeven.

Tip de AFTA
Tussen 0-1000 tekens
* Een belanghebbende is een persoon of bedrijf die rechtstreeks betrokken is bij een besluit van de AFTA over de mogelijke overtreding

Klacht over de AFTA

Wanneer u dit klachtenformulier invult en verzendt, ontvangt de klachtencoördinator van de AFTA uw klacht automatisch. De klachtencoördinator zal binnen vijf werkdagen na ontvangst een bevestiging van ontvangst van de klacht aan u mailen. De klachtencoördinator zal u, binnen vier weken nadat u de klacht heeft ingediend, schriftelijk informeren over de afhandeling van de klacht.

Geef alstublieft een korte en zakelijke beschrijving van uw klacht. Een klacht kan betrekking hebben op:

  • ontevredenheid over het gedrag of nalaten van de AFTA als organisatie;
  • ontevredenheid over het gedrag of nalaten van een medewerker van de AFTA. Indien de klacht betrekking heeft op de wijze waarop een medewerker van de AFTA heeft gefunctioneerd of in een bepaald geval heeft gehandeld, graag dan de naam van deze medewerkers te vermelden.


Gelieve kopieën van relevante documenten die betrekking hebben op uw klacht bij te voegen.

Klacht over de AFTA

Disclaimer

De website van de AFTA wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, waarbij de AFTA streeft naar correcte en actuele informatie. De AFTA kan echter niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop zij wordt ontvangen, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Daarom kunt u aan de informatie op deze pagina’s geen rechten ontlenen. Als u zekerheid wilt hebben over regelgeving, besluiten of formuleringen moet u de originele documenten raadplegen onder ‘Publicaties’ of zoals ze bijvoorbeeld in de Afkondigingsbladen worden gepubliceerd.

De AFTA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die verband houdt met het gebruik van deze website of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te raadplegen. De AFTA is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Ook niet voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Copyright

Op sommige Arubaanse overheidspublicaties rust geen auteursrecht: wetten, verordeningen, rechterlijke uitspraken en administratieve beslissingen. Andere overheidspublicaties zijn op Aruba geen publiek domein en kunnen beschermd zijn met auteursrecht. Wel mag het werk worden gekopieerd en gepubliceerd, behalve als er op het werk staat vermeld dat het auteursrecht is voorbehouden. Dit geldt onder andere voor het logo. De AFTA behoudt zich het op het logo rustende auteursrecht voor en heeft daarmee dus het uitsluitende recht op haar logo. De AFTA geeft geen toestemming voor het gebruik van haar logo door derden, omdat dit de suggestie van een keurmerk kan wekken.
error: Content is protected !!