Oranjestad, Aruba – De Association of Aruban Realtors (AAR) heeft na een gesprek met de AFTA haar Commission Guidelines ingetrokken. Deze richtlijnen beperken de prijsconcurrentie tussen makelaars en dat is sinds 1 januari 2024 op grond van de Mededingingsverordening verboden. Door het intrekken van deze richtlijnen wordt de beperking van de prijsconcurrentie weggenomen, wat kan leiden tot lagere tarieven. Dat is gunstig is voor consumenten en bedrijven die gebruik maken van de diensten van makelaars. Vanwege de snelle intrekking van de richtlijnen door de AAR en de korte tijd sinds de inwerkingtreding van de Mededingingsverordening heeft de AFTA haar onderzoek naar de AAR en haar leden stopgezet.

Over de mogelijke strijdigheid van de richtlijnen van de AAR met de Mededingingsverordening heeft de AFTA-signalen uit de markt ontvangen. Naar aanleiding daarvan is de AFTA een onderzoek gestart en heeft zij informatie opgevraagd bij de AAR. De AAR heeft deze informatie snel verstrekt en zij heeft na een gesprek met de AFTA besloten de richtlijnen direct in te trekken. De AAR heeft de intrekking van de richtlijnen inmiddels aan haar leden gecommuniceerd.

De AFTA is tevreden met deze stap van de AAR die onmiddellijk leidt tot een verbetering van de concurrentie tussen makelaars wat ten goede komt aan consumenten en bedrijven. Daarom heeft de AFTA besloten om het onderzoek stop te zetten. De AFTA zal de tariefontwikkeling voor makelaarsdiensten blijven monitoren

Over de AFTA

De AFTA is de onafhankelijke mededingingsautoriteit van Aruba die eerlijke concurrentie bevordert voor economische groei en meer welvaart voor mensen en bedrijven. De AFTA is belast met toezicht op en handhaving van de Mededingingsverordening. Zij kan onderzoek doen en zo nodig in geval van overtredingen boetes of lasten onder dwangsom opleggen. De AFTA bewaakt dat de concurrentie tussen bedrijven niet wordt belemmerd, beperkt of vervalst en dat bedrijven geen misbruik maken van hun machtspositie.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de AFTA via info@afta.aw

error: Content is protected !!