De Aruba Fair Trade Authority wil graag met u kennismaken. ​

AFTA is operationeel sinds het begin van januari 2024, samenvallend met de inwerkingtreding van de mededingingsverordening van Aruba. Met deze nieuwe wetgeving zijn er nieuwe voorschriften en een nieuw toezichtsorgaan. AFTA heeft tot doel zichzelf te introduceren aan een breed publiek om haar aanwezigheid en doelstelling te vestigen. Tijdens haar presentatie zal AFTA de nieuwe regels uiteenzetten en de kansen benadrukken die ze met zich meebrengen. Aangezien de primaire verantwoordelijkheid van AFTA is om deze regels te monitoren en af te dwingen, zal het ook ingaan op haar aanpak en de implicaties ervan voor bedrijven die actief zijn in Aruba

Martijn Snoep

Martijn Snoep heeft een brede ervaring opgedaan als advocaat met een focus op mededingingsrecht gedurende een aanzienlijk deel van zijn professionele loopbaan. Voorts heeft hij uiteenlopende ervaring op het gebied van leidinggevende en toezichthoudende functies opgedaan in organisaties geleid door professionals in de juridische, overheids-, academische en culturele sectoren.

Martijns eerste opmerkelijke leidinggevende rol was als Managing Partner van De Brauw Blackstone Westbroek gedurende een periode van zes jaar, waarbij hij een groep van ongeveer 700 advocaten, waaronder 60 partners, aanstuurde en een cruciale rol speelde in het creëren en uitvoeren van de nieuwe strategische koers van het advocatenkantoor.

Op dit moment bekleedt hij een vergelijkbare positie als voorzitter van het bestuur van de Autoriteit Consument & Markt (ACM), een zelfstandig bestuursorgaan in Nederland, verantwoordelijk voor het handhaven van mededingings- en consumentenbeschermingswetten en het reguleren van de energie-, telecom- en digitale sectoren. Met een personeelsbestand van 650 professionals is Martijn actief betrokken bij de uitvoering van de nieuwe strategie van de ACM en het communiceren ervan bij haar belangrijkste stakeholders en in de Nederlandse samenleving. Sinds december 2023 is Martijn ook bestuurslid van de Aruba Fair Trade Autoriteit.

Taakgebied:

· Mededinging

• Zorg

· Strategie en Communicatie

Nevenfuncties:

· Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Amsterdam

· Vicevoorzitter Koninklijk Concertgebouworkest .

· Lid Curatorium Europa Instituut, Universiteit Leiden .

· Lid Curatorium Europa Instituut, Universiteit Leiden.

· Lid Scientific Council, Global Competition Law Centre, Europa College, Brugge

· Lid Raad van Toezicht Van Gogh Museum, Amsterdam

· Lid Raad van Bestuur Aruba Fair Trade Authority (AFTA)

Scan de QR-code om uw vragen in te dienen​

Scan de QR-code voor de AFTA brochure​

Locatie

error: Content is protected !!