Overname Nagico Road & Claims Services N.V. door 2 Fast For U Company VBA (concentratiemelding)

De Aruba Fair Trade Authority (AFTA) heeft op 26 april 2024 van 2 Fast For U Company VBA (2Fast4U) een melding ontvangen van een mogelijke concentratie in de zin van artikel 3.1, eerste lid van de Mededingingsverordening.

2Fast4U is een bedrijf die sleep- en wegsleepdiensten en pechhulpdiensten op de Arubaanse markt aanbiedt. In de melding is aangegeven dat er een share purchase agreement is opgesteld tussen Nagico Dutch Caribbean N.V. (verkoper), Nagico Road & Claims Services B.V. (NRCS) (overgenomen onderneming) en 2Fast4U (koper). Deze overeenkomst omvat de verkoop van alle aandelen van NRCS, een dochteronderneming van Nagico Dutch Caribbean N.V., aan 2Fast4U.

Activiteiten van de betrokken onderneming

De betrokken ondernemingen voeren volgens de melding de volgende activiteiten uit:

2Fast4U

biedt sleep- en wegsleepdiensten en pechhulpdiensten aan lokale particulieren en zakelijke cliƫnten.

NRCS

maakt deel uit van Nagico Dutch Caribbean N.V. en biedt sleep- en wegsleepdiensten, pechhulpdiensten en verkeersongevallenregistratie, exclusief aan klanten van Nagico Aruba N.V.

NRCS heeft een vergunning om verkeersongevallenregistraties te verzorgen. Met de overname van NRCS krijgt 2Fast4U de kans om de markt van verkeersongevallenregistratie te betreden en haar diensten uit te breiden. Dit stelt 2Fast4U in staat om het product verkeersongevallenregistratie aan te bieden aan andere verzekeraars op de Arubaanse markt.

Relevante markten

De relevante productmarkten zijn, volgens de melding, de markt van sleep- en wegsleepdiensten, de markt van pechhulpdiensten en de markt van verkeersongevallenregistratie. De geografische markt beperkt zich tot Aruba.

Bevoegdheden van de AFTA bij concentraties

De AFTA voert haar taken uit in overeenstemming de Mededingingsverordening. Hoewel de Mededingingsverordening de AFTA niet de bevoegdheid verleent om overnames, fusies en joint ventures te blokkeren, vereist deze wel dat grote overnames, fusies en joint ventures voorafgaand aan hun totstandkoming bij de AFTA worden gemeld. De AFTA zal nu gaan beoordelen of de door 2Fast4U gemelde transactie binnen het toepassingsbereik van artikel 3.1 van de Mededingingsverordening valt. Deze melding is conform artikel 3.2, tweede lid van de Mededingingsverordening, bekendgemaakt in de Landscourant van Aruba.

error: Content is protected !!